BADANIA

Diagnostyka istniejących konstrukcji budowlanych stanowi jeden z filarów naszej działalności. Oddajemy Państwu do dyspozycji zespół ekspertów cechujący się wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce wszelkiego rodzaju budowli infrastruktury lądowej i wodnej oraz zaplecze badawcze pozwalające na kompleksową ocenę bezpieczeństwa zarówno istniejących jak i nowo wznoszonych konstrukcji budowlanych.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI EKSPERCKIEJ OBEJMUJE:

$

Przeglądy podstawowe, rozszerzone, szczegółowe oraz ekspertyzy drogowych obiektów inżynierskich,

$

Przeglądy roczne, pięcioletnie i specjalne kolejowych obiektów inżynieryjnych,

$

Przeglądy, opinie techniczne, oceny i ekspertyzy stanu technicznego budowli hydrotechnicznych,

$

Opracowania eksperckie dla wybranych obiektów inżynierii przemysłowej oraz innych ciekawych konstrukcji budowlanych,

$

Szeroki wachlarz badań terenowych konstrukcji budowlanych dla potrzeb jednostek zarządzających lub utrzymujących infrastrukturę oraz wykonawców w trakcie robót budowlanych

Wybrane realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami naszych realizacji

Nasi fachowcy

Pracujemy w wyspecjalizowanych zespołach wspierających się wzajemnie i wymieniających się wiedzą. Projektanci, asystenci, rzeczoznawcy budowlani, menedżerowie i specjaliści – młodsi i starsi, doświadczeni i nadal studiujący – razem tworzymy grupę, która z powodzeniem stawia czoła wyzwaniom projektowym.