Ocena stanu Jaz Różanka – Wrocław

Ocena stanu Jaz Różanka – Wrocław

Badania, Hydrotechnika Nazwa zadania: „Ocena stanu technicznego budowli piętrzących wraz z kontrolą okresową pięcioletnią na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu” – Śluza Różanka Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd...
Śluza – Januszkowice

Śluza – Januszkowice

Projektowanie, hydrotechnika Nazwa zadania: Opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i opracowanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla Projektu: „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na...
ul. Jasna – Piekary Śląskie

ul. Jasna – Piekary Śląskie

Projektowanie, Drogi: Nazwa Zadania:  „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi – ul. Jasnej” Piekary Śląskie Zamawiający: Gmina Piekary Śląskie Zakończenie prac: 2022
Nadzór Inwestorski – Krapkowice

Nadzór Inwestorski – Krapkowice

Nazwa zadania: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów ” Zamawiający: TPF Sp. z o. o. Zakończenie prac: 2026