Most Legionów Józefa Piłsudskiego – Płock

Nazwa zadania: „Określenie aktualnej nośności Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku”

Zamawiający: Gmina-Miasto Płock

Zakończenie prac: 2021