Nadzór Inwestorski – Krapkowice

Nazwa zadania: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów ”

Zamawiający: TPF Sp. z o. o.

Zakończenie prac: 2026