Most kolejowy – Świerki

Most kolejowy – Świerki

Nazwa zadania: „Wykonanie remontu mostu kolejowego w km 31,895 linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny” w miejscowości Świerki. PBW Inżynieria Sp. z o. o. jako jednostka projektowa.” Zamawiający: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu...
Most Pomorski Południowy – Wrocław

Most Pomorski Południowy – Wrocław

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodę na realizację przedsięwzięcia i decyzje o...