ul. Jasna – Piekary Śląskie

Projektowanie, Drogi:

Nazwa Zadania:  „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi – ul. Jasnej” Piekary Śląskie

Zamawiający: Gmina Piekary Śląskie

Zakończenie prac: 2022