Ocena stanu Jaz Różanka – Wrocław

Ocena stanu Jaz Różanka – Wrocław

Badania, Hydrotechnika Nazwa zadania: „Ocena stanu technicznego budowli piętrzących wraz z kontrolą okresową pięcioletnią na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu” – Śluza Różanka Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd...