ul. Jasna – Piekary Śląskie

ul. Jasna – Piekary Śląskie

Projektowanie, Drogi: Nazwa Zadania:  „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi – ul. Jasnej” Piekary Śląskie Zamawiający: Gmina Piekary Śląskie Zakończenie prac: 2022