Śluza – Januszkowice

Śluza – Januszkowice

Projektowanie, hydrotechnika Nazwa zadania: Opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i opracowanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla Projektu: „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na...
ul. Jasna – Piekary Śląskie

ul. Jasna – Piekary Śląskie

Projektowanie, Drogi: Nazwa Zadania:  „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi – ul. Jasnej” Piekary Śląskie Zamawiający: Gmina Piekary Śląskie Zakończenie prac: 2022
Most Pomorski Południowy – Wrocław

Most Pomorski Południowy – Wrocław

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodę na realizację przedsięwzięcia i decyzje o...