projektowanie

Zajmujemy się opracowywaniem kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Wykonujemy m.in. projekty budowlane, wykonawcze, warsztatowe, technologiczne, próbnego obciążenia oraz dokumentacje zamienne. Opracowujemy studia wykonalności, techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz koncepcje programowe. Przeprowadzamy analizy finansowe i ekonomiczne w zakresie budownictwa infrastrukturalnego oraz hydrotechniki. Wykonujemy również projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu oraz inne opracowania towarzyszące.

Profil działalności obejmuje projektowanie:

$

Obiektów hydrotechnicznych

$

Kolejowych linii, przejazdów, peronów, przystanków i stacji

$

Nietypowych zagadnień inżynierii

$

Kolejowych i drogowych obiektów mostowych

$

Budowli przemysłowych

$

Przejazdów pojazdów nienormatywnych

$

Dróg publicznych i wewnętrznych, ulic, zjazdów, placów, parkingów, chodników, lądowisk

$

Próbnych obciążeń

Wybrane realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami naszych realizacji

Nasi fachowcy

Pracujemy w wyspecjalizowanych zespołach wspierających się wzajemnie i wymieniających się wiedzą. Projektanci, asystenci, rzeczoznawcy budowlani, menedżerowie i specjaliści – młodsi i starsi, doświadczeni i nadal studiujący – razem tworzymy grupę, która z powodzeniem stawia czoła wyzwaniom projektowym.