Kariera

ASYSTENT PROJEKTANTA W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie kompletnej dokumentacji projektowej, w części rysunkowej i opisowej na każdym etapie projektu (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy) pod kierunkiem projektanta,
 • sporządzanie przedmiarów w branży drogowej,
 • koordynacja międzybranżowa,
 • udział w prowadzeniu części formalno – prawnej procesu projektowego,
 • wykonywanie prac inwentaryzacyjnych i badawczych w terenie.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w opracowywaniu projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
 • znajomość programu Civil 3D, QGIS, Bricscad,
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Benefity:

 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • pakiet medyczny,
 • ubezpieczenie na życie.

 

Wymagania:

 • Umiejętność pracy w programach AutoCad lub MicroStation,
 • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo w specjalizacji drogowej,
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku asystenta projektanta drogowego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria drogowa, mostowa, hydrotechnika, budownictwo przemysłowe),
 • zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • pracę w specjalistycznych programach inżynierskich,
 • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
 • pracę w młodym, ambitnym zespole,
 • wynagrodzenie adekwatne do poziomu umiejętności i doświadczenia
 • elastyczny czas pracy.

ASYSTENT PROJEKTANTA W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie kompletnej dokumentacji projektowej, w części rysunkowej i opisowej na każdym etapie projektu (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy) pod kierunkiem projektanta,
 • sporządzanie przedmiarów w branży mostowej,
 • koordynacja międzybranżowa,
 • udział w prowadzeniu części formalno – prawnej procesu projektowego,
 • wykonywanie prac inwentaryzacyjnych i badawczych w terenie.

Mile widziane:

 • znajomość programów Autodesk Robot, Sofistic, Allplan,
 • znajomość języków obcych,
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Benefity:

 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • pakiet medyczny,
 • ubezpieczenie na życie.

Wymagania:

• Umiejętność pracy w programie AutoCad, Bricscad,
• znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
• wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo w specjalizacji mostowej,
• umiejętność pracy w zespole
• skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria mostowa, drogowa,
  hydrotechnika, budownictwo przemysłowe),
  • zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
  • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
 • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami,
  wykonawcami robót budowlanych,
 • pracę w młodym, ambitnym zespole.

 

projektant W SPECJALNOŚCI mostowej

Zakres obowiązków:

• Koordynacja projektów w zakresie obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, w szczególności konstruowanie, wykonywanie dokumentacji,
• prowadzenie części formalno – prawnej procesu projektowego,
• organizacja i kontrola pracy asystentów,
• uczestniczenie w nadzorach autorskich na etapie wykonawstwa,
• dbałość o jakość i terminowość wykonywanych prac projektowych.

 

Mile widziane:

 • znajomość programów Autodesk Robot, Bricscad, Sofictic, Allplan,
 • znajomość języków obcych,
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Benefity:

 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • pakiet medyczny,
 • ubezpieczenie na życie.

Wymagania

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym,
 •  wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,
 •  uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności mostowej,
 •  umiejętność pracy w programie AutoCad,
 •  znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 •  dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów zadań,
 • skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu.

Oczekiwania

 • Ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria drogowa, mostowa
  hydrotechnika, budownictwo przemysłowe),
 •  zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 •  pracę w profesjonalnych programach inżynierskich, 
 •  współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami,
  wykonawcami robót budowlanych,
 •  pracę w młodym, ambitnym zespole,
 • wynagrodzenie adekwatne do poziomu umiejętności,
 •  elastyczny czas pracy.

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja projektów w zakresie drogowym, w szczególności konstruowanie, wykonywanie kompletnej dokumentacji projektowej,
 • prowadzenie części formalno – prawnej procesu projektowego,
 • organizacja i kontrola pracy asystentów,
 • uczestniczenie w nadzorach autorskich na etapie wykonawstwa,
 • dbałość o jakość i terminowość wykonywanych prac projektowych,
 • koordynacja podwykonawców.

 

Mile widziane:

 • znajomość programów Civil 3D, QGIS, Bricscad,
 • znajomość języków obcych,
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Benefity:

 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • pakiet medyczny,
 • ubezpieczenie na życie.

Wymagania:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym,
 • doświadczenie w prowadzeniu części formalno – prawnej procesu projektowego,
 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,
 • uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej,
 • umiejętność pracy w programach AutoCad lub Microstation,
 • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów zadań,
 • skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria drogowa, mostowa, hydrotechnika, budownictwo przemysłowe),
 • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
 • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
 • pracę w ambitnym zespole,
 • korzystne warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

  Specjalista ds. pozwolenia na Budowę/ZRID

   

  Zakres obowiązków

  • Prowadzenie procedury prawnej w zakresie tematów projektowych, zakończonej skutecznym uzyskaniem pozwolenia na budowę/decyzji ZRID/ zgłoszenia robót budowlanych, w tym uzyskiwanie m.in.:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • decyzji lokalizacyjnej,
  • pozwolenia wodnoprawnego.
  • udział przy opracowywaniu harmonogramów realizacji projektów pod względem formalno-prawnym,
  • kontaktowanie się z inwestorem, pracownikami urzędów wydających wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia,
  • koordynacja podwykonawców, negocjacje z branżystami,
  • pozyskiwanie i opracowywanie materiałów wstępnych do projektowania.

   

  Benefity:

  • dofinansowanie zajęć sportowych,
  • pakiet medyczny,
  • ubezpieczenie na życie.

  Wymagania 

  • Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w zakresie     formalno-prawnym tj. kompleksowe przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na Budowę/decyzji ZRID/ zgłoszenia robót budowlanych (mile widziane doświadczenie w dziedzinie obiektów inżynierii lądowej/wodnej),
  • znajomość ustaw i rozporządzeń procesu budowlanego, najlepiej związanego      głównie z obiektami inżynierii lądowej i wodnej,
  • wykształcenie wyższe na kierunku: Budownictwo lub pokrewnym,
  • umiejętność obsługi programu AutoCad,
  • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
  • dokładne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań,
  • odpowiedzialność,
  • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy,
  • umiejętność czytania rysunków technicznych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność szybkiego uczenia się,
  • łatwość w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych,
  • prawo jazdy kategorii B.

  Oferujemy

  • Ciekawą pracę przy różnorodnych projektach,
  • możliwość rozwoju,
  • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
  • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
  • pracę w sympatycznym, ambitnym zespole,
  • elastyczny czas pracy.

  Asystent w dziale formalności

  Zakres obowiązków:

  • Udział w prowadzeniu części formalno – prawnej procesu projektowego,
  • kontakt z Zamawiającym oraz jednostkami wydającymi warunki i decyzje niezbędne w przeprowadzeniu inwestycji,
  • udział w kontraktowaniu i koordynacji podwykonawców branżowych.

  Benefity:

  • dofinansowanie zajęć sportowych,
  • pakiet medyczny,
  • ubezpieczenie na życie.

  Wymagania

  • Wykształcenie wyższe na kierunku: Budownictwo lub pokrewnym (może być w trakcie studiów),
  • umiejętność obsługi programu AutoCad,
  • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
  • dokładne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań,
  • odpowiedzialność,
  • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy,
  • umiejętność czytania rysunków technicznych,
  • prawo jazdy kategorii B.

  Oferujemy

  • Ciekawą pracę przy różnorodnych projektach,
  • możliwość rozwoju,
  • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
  • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
  • pracę w sympatycznym, ambitnym zespole,
  • elastyczny czas pracy.

  Projektant w Specjalności Hydrotechnicznej

  Zakres obowiązków:

  • Projektowanie obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, w szczególności konstruowanie, wykonywanie dokumentacji,
  • prowadzenie części formalno – prawnej procesu projektowego,
  • organizacja i kontrola pracy asystentów,
  • uczestniczenie w nadzorach autorskich na etapie wykonawstwa,
  • dbałość o jakość i terminowość wykonywanych prac projektowych.

   

  Benefity:

  • dofinansowanie zajęć sportowych,
  • pakiet medyczny,
  • ubezpieczenie na życie.

  Wymagania

  • Minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym,
  • uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej,
  • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,
  • umiejętność pracy w programie AutoCad, Autocad Civil 3D,
  • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
  • mile widziana znajomość programów takich jak: Autodesk Robot, Sofistik, Allplan, QGis, HEC-RAS, Mike 11,
  • umiejętność zarządzania zespołem,
  • dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów zadań,
  • skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • prawo jazdy kategorii B.

  Oferujemy

  • Ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria mostowa, drogowa, hydrotechnika i budownictwo wodne, budownictwo przemysłowe),
  • możliwość rozwoju osobistego,
  • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
  • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych.

  Asystent Projektanta w Specjalności Hydrotechnicznej

  Zakres obowiązków:

  • Udział w koncepcjach i projektach hydrotechnicznych (śluzy żeglugowe, jazy, zbiorniki zaporowe, poldery, wały przeciwpowodziowe, przepompownie, elektrownie wodne, obiekty melioracji wodnych) – zakres hydrotechniczny (konstrukcyjno – budowlany), w szczególności: wykonywanie rysunków oraz opracowań związanych z projektowaniem wyżej wymienionych obiektów,
  • udział w projektach z branży mostowej i drogowej w zakresie wyznaczania parametrów mostów, przepustów, zbiorników retencyjnych wynikających z hydrologii wód (cieków oraz wód opadowych i roztopowych),
  • udział i wykonywanie prac inwentaryzacyjnych i badawczych w terenie,
  • udział w opracowywaniu dokumentacji hydrologicznej,
  • udział w procesach związanych z modelowaniem hydraulicznym,
  • udział w opracowywaniu operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą, instrukcji eksploatacji,
  • udział w prowadzeniu części formalno – prawnej procesu projektowego.

  Benefity:

  • dofinansowanie zajęć sportowych,
  • pakiet medyczny,
  • ubezpieczenie na życie.

  Wymagania

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo, inżynieria środowiska, specjalności:
  • hydrotechnika, geotechnika, melioracje,
  • umiejętność pracy w środowisku Cad (np. Autocad),
  • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
  • skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu,
  • znajomość oprogramowania mathcad, GEO5, MES, Qgis, Hec-Ras,
  • prawo jazdy kategorii B.

  Oferujemy

  • Ciekawą pracę przy różnorodnych projektach,
  • nauczymy Cię projektowania skomplikowanych obiektów hydrotechnicznych od podstaw po szczegóły konstrukcyjne – co otworzy przez Tobą szerokie możliwości rozwoju,
  • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
  • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
  • pracę w młodym, ambitnym zespole,
  • elastyczny czas pracy.