Kariera

ASYSTENT PROJEKTANTA W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

Zakres obowiązków:

udział w projektach drogowych oraz infrastrukturalnych, w szczególności
wykonywanie rysunków, opracowań,
wykonywanie prac inwentaryzacyjnych i badawczych w terenie,
udział w prowadzeniu części formalno – prawnej procesu projektowego.

Wymagania:

umiejętność pracy w programach AutoCad,
znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo w specjalizacji drogowej
(uzyskany tytuł lub w trakcie ostatniego roku studiów – dyspozycyjność min. 4 dni w tygoniu),
dyspozycyjność minimum 4 dni w tygodniu,
chęć rozwoju osobistego,
skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu,
prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria drogowa, mostowa
  hydrotechnika, budownictwo przemysłowe),
 • zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 •  pracę w profesjonalnych programach inżynierskich, takich jak Civil 3D, Sofistik,
  Robot, AutoCad, Tekla,
 •  współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami,
  wykonawcami robót budowlanych,
 •  pracę w młodym, ambitnym zespole,
 •  wynagrodzenie adekwatne do poziomu umiejętności,
 •  elastyczny czas pracy,
 • kartę sportową – multisport,
 • pakiet medyczny Luxmed.

ASYSTENT PROJEKTANTA W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ

Zakres obowiązków:

• udział w projektowaniu inżynierskich i inżynieryjnych obiektów mostowych, w
szczególności wykonywanie rysunków, opracowań projektowych,
• wykonywanie prac inwentaryzacyjnych i badawczych w terenie,
• udział w prowadzeniu części formalno – prawnej procesu projektowego.

Wymagania:

• umiejętność pracy w programie AutoCad,
• znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
• mile widziana znajomość programów takich jak: Autodesk Robot, Sofistik,
• wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo w specjalizacji mostowej,
ewentualnie konstrukcyjnej (preferowani kandydaci z uzyskanym tytułem mgr. inż.)
• chęć rozwoju osobistego,
• dyspozycyjność minimum 4 dni w tygodniu,
• skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu,
• komunikatywna znajomość języków obcych: preferowany język angielski,
• mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

• ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria mostowa, drogowa,
hydrotechnika, budownictwo przemysłowe),
• zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
• pracę w profesjonalnych programach inżynierskich, takich jak Sofistik, Robot,
AutoCad,
• współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami,
wykonawcami robót budowlanych,
• pracę w młodym, ambitnym zespole,
• wynagrodzenie adekwatne do poziomu umiejętności,
• elastyczny czas pracy,
• kartę sportową – multisport,
• pakiet medyczny Luxmed.

 

projektant W SPECJALNOŚCI mostowej

Opis

• Koordynacja projektów w zakresie obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, w
szczególności konstruowanie, wykonywanie dokumentacji,
• prowadzenie części formalno – prawnej procesu projektowego,
• organizacja i kontrola pracy asystentów,
• uczestniczenie w nadzorach autorskich na etapie wykonawstwa,
• dbałość o jakość i terminowość wykonywanych prac projektowych.

Wymagania

 •  minimum 10 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym,
 •  wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,
 •  uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności mostowej,
 •  umiejętność pracy w programie AutoCad,
 •  znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 •  mile widziana znajomość programów takich jak: Autodesk Robot, Sofistik,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 •  dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów zadań,
 • skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 •  mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Oczekiwania

 • ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria drogowa, mostowa
  hydrotechnika, budownictwo przemysłowe),
 •  zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 •  pracę w profesjonalnych programach inżynierskich, takich jak Civil 3D, Sofistik,
  Robot, AutoCad, Tekla,
 •  współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami,
  wykonawcami robót budowlanych,
 •  pracę w młodym, ambitnym zespole,
 • wynagrodzenie adekwatne do poziomu umiejętności,
 •  elastyczny czas pracy,
 • kartę sportową – multisport,
 • pakiet medyczny Luxmed.

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

Zakres obowiązków:

• koordynacja projektów w zakresie obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, w
szczególności konstruowanie, wykonywanie dokumentacji,
• prowadzenie części formalno – prawnej procesu projektowego,
• organizacja i kontrola pracy asystentów,
• uczestniczenie w nadzorach autorskich na etapie wykonawstwa,
• dbałość o jakość i terminowość wykonywanych prac projektowych,
• koordynacja podwykonawców.

Wymagania

 • • minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym,
  • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,
  • uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej,
  • umiejętność pracy w programie AutoCad,
  • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
  • mile widziana znajomość programów takich jak: Autodesk, Robot, Sofistik,
  • umiejętność zarządzania zespołem,
  • dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów zadań,
  • skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 • ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria mostowa, drogowa,
  hydrotechnika, budownictwo przemysłowe),
 • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich, takich jak Sofistik, Robot,
  AutoCad,
 •  współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami,
  projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
 • pracę w ambitnym zespole,
 •  korzystne warunki zatrudnienia,
 •  atrakcyjne wynagrodzenie,
 • kartę sportową – multisport,
 • pakiet medyczny Luxmed.

Specjalista ds. pozwolenia na Budowę/ZRID

 

Zakres obowiązków

 • prowadzenie procedury prawnej w zakresie tematów projektowych, zakończonej skutecznym uzyskaniem pozwolenia na budowę/decyzji ZRID/ zgłoszenia robót budowlanych, w tym uzyskiwanie m.in.:
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzji lokalizacyjnej,
 • pozwolenia wodnoprawnego.
 • udział przy opracowywaniu harmonogramów realizacji projektów pod względem formalno-prawnym,
 • kontaktowanie się z inwestorem, pracownikami urzędów wydających wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia,
 • koordynacja podwykonawców, negocjacje z branżystami,
 • pozyskiwanie i opracowywanie materiałów wstępnych do projektowania.

Wymagania 

 • minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w zakresie     formalno-prawnym tj. kompleksowe przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na Budowę/decyzji ZRID/ zgłoszenia robót budowlanych (mile widziane doświadczenie w dziedzinie obiektów inżynierii lądowej/wodnej),
 • znajomość ustaw i rozporządzeń procesu budowlanego, najlepiej związanego      głównie z obiektami inżynierii lądowej i wodnej,
 • wykształcenie wyższe na kierunku: Budownictwo lub pokrewnym,
 • umiejętność obsługi programu AutoCad,
 • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 • dokładne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • łatwość w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych,
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 • ciekawą pracę przy różnorodnych projektach,
 • możliwość rozwoju,
 • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
 • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
 • pracę w sympatycznym, ambitnym zespole,
 • elastyczny czas pracy
 • kartę sportową – Multisport,
 • pakiet medyczny Luxmed.

Asystent w dziale formalności

Zakres obowiązków:

 • udział w prowadzeniu części formalno – prawnej procesu projektowego,
 • kontakt z Zamawiającym oraz jednostkami wydającymi warunki i decyzje niezbędne w przeprowadzeniu inwestycji,
 • udział w kontraktowaniu i koordynacji podwykonawców branżowych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe na kierunku: Budownictwo lub pokrewnym (może być w trakcie studiów),
 • umiejętność obsługi programu AutoCad,
 • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 • dokładne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 • ciekawą pracę przy różnorodnych projektach,
 • możliwość rozwoju,
 • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
 • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
 • pracę w sympatycznym, ambitnym zespole,
 • elastyczny czas pracy
 • kartę sportową – multisport,
 • pakiet medyczny Luxmed.

Projektant w Specjalności Hydrotechnicznej

Zakres obowiązków:

 • projektowanie obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, w szczególności konstruowanie, wykonywanie dokumentacji,
 • prowadzenie części formalno – prawnej procesu projektowego,
 • organizacja i kontrola pracy asystentów,
 • uczestniczenie w nadzorach autorskich na etapie wykonawstwa,
 • dbałość o jakość i terminowość wykonywanych prac projektowych.

Wymagania

 • minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym,
 • uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej,
 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,
 • umiejętność pracy w programie AutoCad, Autocad Civil 3D,
 • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 • mile widziana znajomość programów takich jak: Autodesk Robot, Sofistik, Tekla, Allplan, QGis, HEC-RAS, Mike 11,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów zadań,
 • skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 • ciekawą pracę przy różnorodnych projektach (inżynieria mostowa, drogowa, hydrotechnika i budownictwo wodne, budownictwo przemysłowe),
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
 • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
 • kartę sportową – multisport,
 • pakiet medyczny Luxmed.

Asystent Projektanta w Specjalności Hydrotechnicznej

Zakres obowiązków:

 • udział w koncepcjach i projektach hydrotechnicznych (śluzy żeglugowe, jazy, zbiorniki zaporowe, poldery, wały przeciwpowodziowe, przepompownie, elektrownie wodne, obiekty melioracji wodnych) – zakres hydrotechniczny (konstrukcyjno – budowlany), w szczególności: wykonywanie rysunków oraz opracowań związanych z projektowaniem wyżej wymienionych obiektów,
 • udział w projektach z branży mostowej i drogowej w zakresie wyznaczania parametrów mostów, przepustów, zbiorników retencyjnych wynikających z hydrologii wód (cieków oraz wód opadowych i roztopowych),
 • udział i wykonywanie prac inwentaryzacyjnych i badawczych w terenie,
 • udział w opracowywaniu dokumentacji hydrologicznej,
 • udział w procesach związanych z modelowaniem hydraulicznym,
 • udział w opracowywaniu operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą, instrukcji eksploatacji,
 • udział w prowadzeniu części formalno – prawnej procesu projektowego.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo, inżynieria środowiska, specjalności:
 • hydrotechnika, geotechnika, melioracje,
 • umiejętność pracy w środowisku Cad (np. Autocad),
 • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 • skrupulatność i odpowiedzialność w działaniu,
 • znajomość oprogramowania mathcad, GEO5, MES, Qgis, Hec-Ras,
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 • ciekawą pracę przy różnorodnych projektach,
 • nauczymy Cię projektowania skomplikowanych obiektów hydrotechnicznych od podstaw po szczegóły konstrukcyjne – co otworzy przez Tobą szerokie możliwości rozwoju,
 • współpracę z pracownikami naukowymi, rzeczoznawcami, projektantami, wykonawcami robót budowlanych,
 • pracę w profesjonalnych programach inżynierskich,
 • pracę w młodym, ambitnym zespole,
 • kartę sportową – multisport,
 • pakiet medyczny Luxmed
 • elastyczny czas pracy.